Hoe deze website ontdekken?


De iconenbalk en het navigatiemenu

Door de icoontjes bovenaan elke pagina aan te klikken kom je op de eerste pagina, de inhoud, van één van de hoofdstukken terecht. De inhoud van het aangeklikte hoofdstuk vind je ook in het navigatiemenu. Dit navigatiemenu vind je aan de linkerkant van de pagina. Van daaruit kan je dan verder door het hoofdstuk navigeren.


De icoontjes in de iconenbalk, bovenaan elke pagina, komen elk met een hoofdstuk van deze website overeen. Een korte beschrijving
van de verschillende hoofdstukken vind je hieronder.


Dit deel omvat de homepage van deze website
en een beschrijving over "Hoe deze website te ontdekken".Hier krijg je een beschrijving, in chronologische volgorde, over de stappen die ondernomen werden om het project te realiseren.
Er zijn ook 4 verslagen van leerlingen opgenomen over bepaalde bezoeken.Wie meer achtergrond wenst over de atmosfeer kan hier terecht. Je kan de uiteenzetting over dit onderwerp op de website volgen maar er is ook een uitgebreide pdf over ‘de atmosfeer’ beschikbaar. Dit kan als achtergrondinformatie of als cursus gebruikt worden.
Er is ook een bijhorende powerpointvoorstelling.Wie meer wil te weten komen over het broeikaseffect kan hier kijken. Je kan de uiteenzetting over dit onderwerp op de website volgen maar er is ook een uitgebreid pdf-document over ‘het broeikaseffect’ beschikbaar. Dit kan als achtergrondinformatie of als cursus gebruikt worden. Er is ook een bijhorende powerpointvoorstelling.In onze ecowijk bieden wij heel wat oplossingen voor de typische ruimtelijke problemen van Vlaanderen. Een aantal ervan worden in functie van de 3 structuurplannen (Vlaams Gewest, Provincie Vlaams Brabant, Gemeente Londerzeel) behandeld, andere oplossingen vermelden we in functie van de ruimtelijke problemen van Vlaanderen.De menubalk is, net als het hoofdstuk ‘Duurzaam wonen’, onderverdeeld in 2 grote delen: ‘Duurzaam bouwen’ en ‘Technisch Ecologische Kringlooptuin’.
De menubalk is uniek voor het hoofdstuk ‘Duurzaam wonen. Je zal die in geen van de andere hoofdstukken terugvinden.
Het onderdeel ‘Duurzaam bouwen’ wordt toegelicht op basis van 5 peilers (ruimte, energie, water, materialen en afval). Deze vind je, in de menubalk, terug onder de noemer ‘Duurzaam bouwen’. Bij elke peiler horen verschillende onderwerpen (een aantal voorbeelden: zonneboiler, isolatie, kleine compostsystemen, groendaken, spaardouchekop, … ). Je kan deze terugvinden naast de bijhorende peiler. Door deze onderwerpen, of de peilers, aan te klikken navigeer je naar een pagina met detailinformatie over de peiler of het gewenste onderwerp.
Bij het onderdeel ‘Technisch Ecologische Kringlooptuin’ kan je na een korte inleiding op basis van 6 peilers, navigeren tot het gewenste onderwerp.
De structuur is hetzelfde als hierboven omschreven.Naast het informatieve gedeelte op de website zijn er ook evaluatiemogelijkheden, waarbij je als gebruiker vragen kan oplossen over een bepaald thema. De meest aangewezen werkstrategie ziet er als volgt uit. Een klas (van onze school, maar ook van andere scholen) krijgt een rondleiding in onze ecologische leertuin. Aansluitend kan de leerkracht gebruik maken van onze website om opdrachten over een bepaald thema te laten uitvoeren door de leerlingen. Dit kan variëren van een verslag maken van de rondleiding, over werkbladen invullen (papier, ICT) tot een milieurally in de tuin.Wij hebben, zoals het hoort, veel belang gehecht aan de bronvermelding:
  • Op het einde van bepaalde hoofdstukken is er een lijst met ‘geraadpleegde werken en internetsites’ opgenomen.
  • Bij elke foto is voorzien van een bronvermelding.
  • Er is een word-document met een lijst van ‘geraadpleegde werken en internetsites’. De internetsites zijn gerangschikt per onderwerp.


Vorige