Hoe deze website ontdekken?


De menubalk van het deel 'duurzaam wonen'

De menubalk is, net als het hoofdstuk ‘Duurzaam wonen’, onderverdeeld in 2 grote delen: ‘Duurzaam bouwen’ en ‘Technisch Ecologische Kringlooptuin’.
Deze werkbalk is uniek voor het hoofdstuk ‘Duurzaam wonen’. Je zal die in geen van de andere hoofdstukken terugvinden.

Het onderdeel ‘Duurzaam bouwen’ wordt toegelicht op basis van 5 peilers (ruimte, energie, water, materialen en afval). Deze vind je in de menubalk terug onder de noemer ‘Duurzaam bouwen’. Bij elke peiler horen verschillende onderwerpen (een aantal voorbeelden: zonneboiler, isolatie, kleine compostsystemen, groendaken, spaardouchekop, … ). Je kan deze terug vinden naast de bijhorende peiler. Door deze onderwerpen, of de peilers, aan te klikken navigeer je naar een pagina met detailinformatie over de peiler of het gewenste onderwerp.

Deze laatste manier is aangewezen als je nog maar weinig weet over duurzaam wonen.
De verschillende peilers bevatten namelijk veel algemene informatie. De eerste twee manieren
kunnen gehanteerd worden door personen die meer ervaring hebben met dit onderwerp.


Op welke manier je ook te werk gaat, uiteindelijk kom je altijd tot het gewenste onderwerp. Dit kan bijvoorbeeld ‘Compact bouwen’ zijn. Als je dit aanklikt, krijg je de inhoud van dit onderwerp te zien, van waaruit je heel wat detailinformatie kan vinden over het onderwerp. Meestal bestaat de inhoud van een onderwerp uit volgende delen. Deze delen zijn steeds opgenomen in het navigatiemenu aan de linker kant van het scherm.

  1. Wat?
  2. Waarom?
  3. Voordelen en nadelen?
  4. Hoe op onze school?
  5. Specifiek voor onze ecowijk?
  6. Verdere informatie?
  7. Praktische tips?

Bij het onderdeel ‘Technisch Ecologische Kringlooptuin’ kan je na een korte inleiding op basis van 6 peilers, navigeren tot het gewenste onderwerp.
Alles verloopt op dezelfde manier hierboven omschreven.Vorige