De rol van onze atmosfeer


Ozonproblematiek

Ozongat


Het ozongat is boven Antartica (Bron)


Bovenstaande figuur toont de concentratie van stratosferisch ozon (uitgedrukt in D.U. = Dobson Unit) over de hele planeet, gemeten met een satelliet.

De concentratie stratosferisch ozon is niet overal gelijk. Gemiddeld hebben de gematigde breedten een grotere concentratie ozon dan de equatoriale gebieden. Vanaf de maand september is de concentratie stratosferisch ozon zeer klein boven Antarctica: dit is het zogenaamde ozongat dat jaarlijks terugkeert.
Het ozongat is de plaats in de stratosfeer waar de concentratie ozon klein is t.o.v. de gemiddelde concentratie in de stratosfeer.

Door een luchtstroom in de atmosfeer boven Antarctica raakt een massa lucht gesoleerd. Tijdens de arctische winter vormen zich, door sterke afkoeling van de gesoleerde lucht, ijskristallen in de stratosfeer. Chemische reacties binnen de ijswolken zetten CFKs (chloorfluor-koolwaterstoffen) om in ozonvreters. Chlooratomen uit CFKs breken ozon af CFKs werden door de mens in de atmosfeer gebracht. CFKs werden gebruikt in spuitbussen, de productie van piepschuim en koelkasten. Na de arctische winter komt met de zon de UV-straling terug die het omzetten van CFKs versnelt. CFKs worden nu vervangen door producten zoals:HFKs - PFKs - SF6. We noemen dit de F-gassen, ze zijn minder gevaarlijk.

1/8 - 2/8 - 3/8 - 4/8 - 5/8 - 6/8 - 7/8 - 8/8