De rol van onze atmosfeer


Ozonproblematiek

Bedreigende en beschermende ozon

Bij te hoge ozonconcentraties moet de overheid de bevolking inlichten: mensen met gevoelige luchtwegen, ouderen en kinderen kunnen beter zware inspanningen in de buitenlucht vermijden tussen 12 en 20 uur. In de zomer hoor je dit dikwijls tijdens de nieuwsberichten.

Ozon is tegelijk een zegen en een vloek voor de mens en wel om volgende reden Teveel ozon in de troposfeer is een probleem net zoals een tekort aan ozon in de stratosfeer. De afbraak van stratosferisch ozon wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door CFKs (chloorfluor-koolwaterstoffen) die door de mens in de atmosfeer werden gebracht. CFKs werden gebruikt in spuitbussen, bij de productie van piepschuim en koelkasten.


Ozongat als oplossing voor het broeikaseffect
(Bron: KAWABATA, De Morgen)
Broeikaseffect en ozongat worden dikwijls door elkaar gehaald, maar zijn dus totaal verschillende mondiale problemen.

Hoewel.

In nevenstaande cartoon lijkt het ozongat een oplossing te kunnen bieden aan de opwarming van onze aarde (broeikaseffect).

Was het maar zo simpel.

1/8 - 2/8 - 3/8 - 4/8 - 5/8 - 6/8 - 7/8 - 8/8