Broeikaseffect

Broeikas

De aarde wordt warmer, de zeespiegel stijgt, planten en dieren raken het noorden kwijt.
Een versterkt broeikaseffect is de oorzaak, de grote boosdoener is de mens. Daar twijfelt niemand meer aan. Ineens staat het broeikaseffect hoog op de politieke agenda: in 2005 is het Kyoto-protocol in werking getreden. In 2006 vond in Nairobi een zoveelste klimaatconferentie plaats. Maar de film An Inconvinient Truth, van de Amerikaanse ex-vice-president Al Gore, lokte veel belangstelling en beleidsmensen naar de bioscoop. Zelfs de Vlaamse huisvrouwen zijn sindsdien in de ban van het broeikaseffect.