De warmtebalans op aarde in evenwicht? 1/2
Het verloop van de zonnestraling in de atmosfeer (Bron)
Klik op de foto voor een uitvergrote versieDe zon is de enige uitwendige warmtebron van de aarde. De zonne energie bereikt de aarde bijna uitsluitend onder de vorm van straling. Voor de opwarming van de aarde spelen vooral de lichtstralen een grote rol. Niet alle lichtstralen bereiken evenwel de aarde: een groot deel verdwijnt in de atmosfeer of de ruimte. Ongeveer 49% van de lichtstralen dringt in de aarde (= instraling of insolatie). Deze instraling wordt voor een deel omgezet in warmtestralen of infraroodstraling die de aarde weer uitzendt (uitstraling of radiatie of het albedo).


1/2 - 2/2