Broeikasgassen 1/2


Mondiale uitstoot van broeikasgassen (Bron)

Onze atmosfeer bestaat voor ongeveer 78% uit stikstofgas, 21% zuurstofgas en 1% andere gassen. Samen maken de broeikasgassen nog niet 1 procent uit van de aardse atmosfeer, maar toch kunnen kleine fluctuaties in de hoeveelheid broeikasgassen grote gevolgen hebben. Anderzijds is het ook zo dat je de broeikasgassen niet zomaar kan uit bannen, want daardoor zou de temperatuur op aarde precies gaan dalen. Teveel is even slecht als te weinig, of met andere woorden: als er aan de hoeveelheden van die gassen gemorreld wordt, mag je problemen verwachten. We verwijzen hiervoor naar het versterkt broeikaseffect, maar we geven eerst wat meer uitleg over de soorten broeikasgassen.

De belangrijkste broeikasgassen, hun aandeel in de atmosfeer (bij het aardoppervlak) en hun afkomst zijn weergegeven in onderstaande tabel. Voor meer info kan je doorklikken op de naam van het broeikasgas in de tabel.


Broeikasgas Percentage (%) Afkomst
Waterdamp 0-4 vulkanen, ...
Koostofdioxide
CO2
0,036 fossiele brandstoffen (transport, verwarming, energiesector),
ontbossing, vulkanen, afvalverbranding, ...
Methaan
CH4
0,00017 veestapel (verteringsprocessen), fossiele en biologische brandstoffen,
rijstvelden, aardgas, afvalverwerking(vergisting op stortplaatsen),
verliezen bij olie-en gaswinning, moerasgas, ...
Distikstofoxide (lachgas)
N2O
0,00003 kunstmest, fossiele en biologische brandstoffen (verkeer), landbouw, veeteelt, ...
Ozon
O3
0,000004 vervoer, industrie, ...
F-gassen: CFKs en
vervangproducten:

HFKs - PFKs - SF6
0,0000002 kunstmest, fossiele en biologische brandstoffen
(verkeer), landbouw, veeteelt, ...


1/2 - 2/2