Oorzaken 1/13

De hamvraag is: wat is het menselijk aandeel in de toename van de CO2 en wat zijn de andere mogelijke oorzaken van het opwarmen van de aarde. Het is weinig waarschijnlijk dat deze opwarming enkel en alleen het gevolg is van het versterkt broeikaseffect. Verschillende oorzaken kunnen aangehaald worden om de veranderingen in het klimaat te helpen verklaren: In wat volgt gaan we hier dieper op in.

  
Pinatubo (Bron)

Protuberansen (Bron)

Kaart: afwijkende watertemperatuur [°C] (Bron)


1/13 - 2/13 - 3/13 - 4/13 - 5/13 - 6/13 - 7/13 - 8/13 - 9/13 - 10/13 - 11/13 - 12/13 - 13/13