Oplossingen 1/7


IPCC (Bron)

Inleiding

De standpunten van de partijen liggen ver uit elkaar. Elementen als schone energie, belangen van olieproducerende landen, belangen van industrie, politieke wil, natuurverenigingen, voedselproductie, verdeling van welvaart, ontwikkelingsvraagstukken, biodiversiteit, .. komen allemaal bij elkaar. Vind jij bv. dat inwoners van China of India net zoveel recht hebben op mobiliteit (autokilometers) als wij? En hoe moet dat dan, als wij nu al te veel CO2 uitstoten? Hoewel deze landen voorlopig vrijgesteld zijn van reductieverplichtingen (van uitstoot van broeikasgassen), is het in ieder geval belangrijk dat ook die landen bij volgende onderhandelingen mee op de kar springen! Die landen zijn in ieder geval niet verantwoordelijk voor de problemen van nu. Deze landen (China en India) zijn de grote groeiers en veel wijst er op dat deze landen niet dezelfde fouten gaan maken als wij omdat ze grote interesse in betere technologieŽn hebben. In 1988 werd het Intergovernmental Panel On Climate change (IPCC) opgericht door de Verenigde naties. Daarin zijn wetenschappers uit de hele wereld vertegenwoordigd. Het IPCC bundelt wetenschappelijke kennis op gebied van klimaatverandering en maakt het voor de politiek toegankelijk.

1/7 - 2/7 - 3/7 - 4/7 - 5/7 - 6/7 - 7/7