Blokken rijwoningen 6/11

Huizeneiland 2

Dit huizeneiland sluit aan op Leirekensroute (autovrij fietspad). De twee huizenblokken zijn niet alleen voorzien van warmtekrachtkoppeling (WWK), maar ook van groendaken. De reden waarom we hier WWK gebruiken, heeft te maken met het feit dat er op deze plaatsen minder zon komt in de koude maanden. De WKK levert zowel de nodige warmte als elektriciteit.
De keuze van groendaken (perfecte dakisolatie) heeft te maken met het feit dat de ruimte achter Leirekensroute een mooi natuurgebied is. Een groendak heeft geen kunstmatige ‘dakpannen-overgang’ maar een natuurlijke overgang naar het aansluitende landschap. Van integratie gesproken. Gezien de gemeenschappelijke energiebron voor het ganse huizeneiland, kunnen hier mensen met minder financiële draagkracht wonen. De isolatie van dit huizeneiland is op de volgende wijze gerealiseerd.
  • De dakisolatie is een groendak.
  • Bij de muurisolatie wordt de spouw gevuld met isolatiemateriaal uit schapenwol. Schapenwol is voor circa 99,6% opgebouwd uit de vernieuwbare grondstof wol. Schapen kunnen in ons Vlaams landschap geteeld worden en dat biedt, zoals al gezegd, een ecologische meerwaarde.
  • Als vensterisolatie gebruiken we hoogrendementsglas met houten raamkaders of aluminium raamkaders.
  • De vloerisolatie bestaat uit houtvezelisolatie. Deze wordt gemaakt uit vezels van naaldhout, afkomstig van het dunnen van bossen en onbehandelde stamresten van zagerijen. Het is dus een typisch voorbeeld van een nagroeibare grondstof en het kan in ons land gemaakt worden.
In dit huizeneiland werken we met natuurlijke ventilatie.