Blokken rijwoningen 9/11

Huizeneiland 5

Deze 2 huizenblokken zijn allemaal passiefwoningen, die van huizeneiland 4 en 6 laagenergiewoningen. Voor het verschil tussen deze twee woningen verwijzen we naar huizeneiland 4. In deze 2 huizenblokken met strobalen muren zijn ook een zonneboiler en fotovoltaïsche panelen aanwezig. Deze laatste leveren de elektriciteit. Uiteraard wordt er gebruik maakt van passieve zonnewinst en balansventilatie. Het grote verschil met huizeneiland 4 is de dikke isolatie. Op zonnige dagen wordt dankzij de zonnecollectoren op het dak de zonneboiler opgewarmd. Deze boiler levert dan warmte voor:
  • sanitair (douche, afwas, bad,…),
  • verwarming: de maximale 1,3 kW die nodig is voor verwarming wordt verspreid via de balansventilatie.
In de vertrekleiding van de balansventilatie zit een warmtebatterij die rechtstreeks op de zonneboiler is aangesloten. Als het dus na een zonnige dag een paar dagen koud en mistig blijft, dan kan de zonneboiler door zijn middelgrote omvang het sanitair warm water én de verwarming op temperatuur houden.
Indien de zon echter te lang weg blijft is het gedaan met de gratis warmte en moet de boiler bij verwarmen. Om de boiler bij te stoken gebruiken we een volautomatische houtkachel: 80% van de geproduceerde warmte gaat via een waterleiding naar de boiler (warm sanitair water); 20% gaat door straling (door het raampje) en ventilatie (door roostertjes rond de kachelmantel) in de ruimte “verloren” en warmt de leefruimte op.
Wij hebben gekozen voor deze kachel, “voor de gezelligheid”. De energie die geproduceerd wordt door deze gezellige vlam gaat evenwel niet verloren: ze wordt  nuttig naar de boiler gebracht. Bijkomend mooi voordeel is dat het warme water nu zuiver met hernieuwbare brandstof wordt opgewekt. Dat gebeurt met houtsnippers die lokaal gewonnen worden. De isolatie van dit huizeneiland is op de volgende wijze gerealiseerd en is dubbel zo dik als huizeneiland 4.
  • De dakisolatie is op basis van de nagroeibare grondstof vlas. Dit is een  bescheiden plant die zonder bemesting en pesticiden en zelfs op schrale grond zeer goed kan gedijen. Vlas is bovendien een echt Vlaams landbouwproduct dat spijtig genoeg niet veel meer wordt geteeld in ons land.
  • Bij de muurisolatie van dit huizeneiland is de houten draagconstructie opgevuld met strobalen. Dit uitstekende en goedkope isolatiemateriaal is een natuurlijk restproduct. Strobalen blijven over na het verbouwen van graangewassen. De graanteelt is een typisch Vlaams landbouwproduct.
  • Als vensterisolatie gebruiken we hoogrendementsglas (++) met houten raamkaders of aluminium raamkaders.
  • De vloerisolatie bestaat uit houtvezelisolatie. Deze wordt gemaakt uit vezels van naaldhout, afkomstig van het dunnen van bossen en onbehandelde stamresten van zagerijen. Het is dus een typisch voorbeeld van een nagroeibare grondstof en het kan in ons land gemaakt worden.
In dit huizeneiland opteren we voor mechanische ventilatie met warmteterugwinning (WTW) en ook douche-WTW.