Duurzaam wonen

Meer informatie?

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, Tel. 02 553 46 00, energie@vlaanderen.be, www.energiebesparen.be (informatie en brochures over energiebesparing, hernieuwbare energie, premies)

Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) Vlaanderen, Tel. 016 23 52 51, info@ode.be, www.ode.be (informatie en brochures over zonneboiler, fotovoltaische panelen, warmtepomp)

Informazout, Tel. 078 158 21 50, info@informazout.be, www.informazout (informatie over stookketels)

Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden (KVBG), Tel. 02 383 02 00, (informatie over aardgasketels)

Verbond van de glasindustrie (VGI), www.vgi-fiv.be (informatie over hoog rendementsbeglazing)

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), Tel. 02 716 42 11, info@bbri.be, www.bbri.be (publicaties over bouw- en verwarmngstechnieken, energiebesparing, ventilatie, bouwmaterialen, installeren van zonnneboilers, )

Waterloket, gratis nummer 0800 99 004, waterloket@dialoog.be of Tel. 016 23 26 49 (informatie omtrent duurzaam omgaan met water. Dit infopunt verleent eveneens niet-commercieel advies i.v.m. waterzuiveringsystemen.)

Greenpeace, www.greenpeace.be/ecohouse

Passiefhuisplatform, Tel. 03 235 02 81, www.passiefhuisplatform.be, info@passiefhuisplatform.be