Afval

Inleiding

Dat een huishouden afval produceert is onvermijdelijk. Denk bijvoorbeeld aan verpakkingen, schillen, restjes en versleten spullen. Dit leidt tot een continue stroom van afval. In Vlaanderen is veel gedaan om deze afvalstroom op een milieuverantwoorde manier te verwerken. Veel van het huishoudelijk afval wordt hergebruikt, het storten van huishoudelijk afval is zo goed als verleden tijd, en afvalverbrandingsovens zijn schoner geworden en leveren nuttige elektriciteit. Je medewerking aan de afvalscheiding blijft belangrijk. Veel afval bevat waardevolle materialen. Door afval apart in te leveren, blijven deze materialen in gebruik, en zijn er minder nieuwe grondstoffen nodig. Het hergebruik van materialen is over het algemeen beter voor het milieu dan het verbranden met energieterugwinning. Hergebruik is ook financieel aantrekkelijk. Elke kilo afval die net naar de verbrandingsoven hoeft, bespaart 9 eurocent.
Volgende


Halt aan het afval! (Bron)