Energie

Inleiding

Het maatschappelijk debat over energie draait vandaag vooral rond de Kyoto-norm. Toch komt er heel wat meer kijken bij dit thema. Om ons te voorzien van energie, gebruiken we vooral fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool of nucleair splijtmateriaal. De gekende voorraden daarvan zijn echter beperkt. De ramingen verschillen: sommige bronnen spreken van 50 jaar, andere van 100 jaar, maar in beide gevallen is het einde wel in zicht

Bovendien komen de meeste grondstoffen uit een beperkt gebied. Op die manier zijn we voor onze energievoorziening volledig op de import van grondstoffen aangewezen. De bevoorrading is dus nooit gegarandeerd. De prijs is bovendien afhankelijk van de internationale marktpolitiek en daar hebben we weinig impact op.

Ons energieverbruik - en autorijden, hoort daar ook bij - heeft bovendien zijn terugslag op de milieu- en gezondheidsproblematiek. Zo kennen we het probleem van CO2-uitstoot, broeikasgassen, zure regen, olierampen, … De energieproblematiek is dus een echt energievraagstuk dat we ernstig moeten nemen.


Ons gemiddeld energieverbruik (Bron)

Het is belangrijk dat we zo weinig mogelijk energie verliezen. Warmteverliezen zijn afhankelijk van 3 factoren:
  1. Het verschil tussen BINNEN en BUITEN temperatuur
  2. De ISOLATIEWAARDEN van de buitenwanden, dak, vensterramen, … (de K-waarden)
  3. De OPPERVLAKTEN = VERLIES-OPPERVLAKTEN van de buitenwanden, dak, vensterramen, …


Volgende