Materialen

Inleiding

Duurzaamheid is een complex begrip. Het heeft uiteraard te maken met de effecten op het milieu en daarom kies je best voor natuurlijke en hernieuwbare bronnen. Bij de materiaalkeuze hou je echter best ook rekening met effecten op het energieverbruik bij de productie, het transport, de verwerking, de gevolgen voor het energieverbruik in de woning, het al dan niet vrijkomen van schadelijke stoffen, enz.

Behoed je voor foute conclusies door je op n detail te focussen. Een simpel voorbeeld: enkele beglazing vergt minder grondstoffen en minder energie bij de productie, het transport en de verwerking. Wil dat dan zeggen dat het duurzamer is dan dubbele beglazing? Uiteraard niet. Als je het in zijn totaliteit bekijkt, is dubbele beglazing een must, maar als je enkel gefocust bent op de impact op het milieu bij de productie zou je hieruit foute conclusies kunnen trekken. Dat gebeurt jammer genoeg maar al te vaak en daarom ook zitten zo veel producten opgescheept met vaak onterechte vooroordelen, zowel in positieve als in negatieve zin. Een ander voorbeeld van de talloze discussies die gevoerd worden vanuit de optiek van duurzaam bouwen. Wat is het interessantst? Een product dat voor 100% uit natuurlijke, hergroeibare grondstoffen bestaat, maar matig isoleert of een synthetisch product dat optimaal isoleert en er zo voor zorgt dat het energieverbruik tot een minimum herleid wordt?


Kwaliteit van bouwmaterialen (Bron)

Volgende