Ruimte

Inleiding

Rationeel ruimtegebruik betekent dat we spaarzaam omspringen met de plaats die we bebouwen.
We nemen immers te veel ruimte in op aarde. In theorie heeft elke wereldburger 1,6 ha plaats voor wonen, werken, vervoer, ontspanning, … De gemiddelde Belg gebruikt echter alleen al 4,9 ha. Dat is historisch zo gegroeid, maar rekening houdend met de ecologische gevolgen beslist niet langer houdbaar. Deze oppervlakte in ha noemen we de ecologische ‘voetafdruk’ en deze geeft aan hoeveel ruimte van de aarde (het deel waar wat kan groeien, dus zonder bergen en woestijnen) jouw manier van leven in beslag neemt. Of je voetafdruk duurzaam is, hangt af van de vraag of andere mensen er last van kunnen hebben, of er natuur voor wordt vernietigd zodat het voor de toekomst ook gevolgen heeft Zo wordt duidelijk dat de impact van de Westerse consumptiegewoonten zeer groot is. Als iedereen op de wereldbol er dergelijk levensstijl op na zou willen houden, zijn er enkele extra planeten nodig.


Ecologische voetafdruk (Bron)


Daarom probeert de overheid het ruimtegebruik in goede banen te leiden door een oordeelkundige ruimtelijke ordening na te streven: o.a. door het vastleggen van bestemmingsgebieden in de gewestplannen en de ruimtelijke structuurplannen. Niet alleen de overheid, maar ook de particulier draagt verantwoordelijkheid. Een mentaliteits-
wijziging dringt zich daarbij op. Ook binnen in de woning moeten we efficiënt omspringen met de ruimte. Een goed ontwerp doet daarbij wonderen.

Volgende