Water

Inleiding

Duurzaam bouwen betekent onder meer dat we bewust en zuinig met water omspringen. De oppervlakte van onze aarde bestaat voor liefst 71 % uit water, maar jammer genoeg is dat zout en niet- drinkbaar zeewater. Amper 2 % van het oppervlaktewater is zoet en ook dit water is niet allemaal drinkbaar. Er zuinig mee om springen, is dus de boodschap.
  1. Beperk het watergebruik binnen de woning.
    • Spring er zuinig mee om.

  2. Gebruik hernieuwbare bronnen.
    • Regen is voor allerlei toepassingen een nuttige, duurzame n goedkope waterbron.

  3. Produceer minder afvalwater en zuiver het beter.

Water sparen (Bron)

Volgende