Opdrachten

Om onderstaande opdrachten te kunnen oplossen ziet de meest aangewezen werkstrategie er als volgt uit. Een klas (van onze school, maar ook van andere scholen) krijgt een rondleiding in onze ecologische leertuin. Aansluitend kan de leerkracht gebruik maken van onze website/CD-ROM om opdrachten over een bepaald thema te laten uitvoeren door de leerlingen. Dit kan variëren van een verslag maken van de rondleiding, over werkbladen invullen (papier, ICT)
tot een milieurally in de tuin.

Hieronder kan je de word-documenten met de opdrachten downloaden.

Drie opdrachten waarvan de antwoorden kunnen gevonden worden op basis van een rondleiding in onze ecologische leertuin en/of op basis van onze website/CD-ROM. Een enquête over het broeikaseffect waar je aan de hand van 10 eenvoudige vragen, je ecologisch profiel
kan berekenen. Tenslotte is er een ludieke opdracht ‘Bizarre bouwmaterialen’. Hierbij krijgt de leerling een materiaal aangeboden dat op het eerste zicht niets heeft te maken met bouwen. Aan dit materiaal hangt een vraag. Door gericht te zoeken op onze website kan de surfer het antwoord vinden op deze vraag.


(Bron: GTIL - Wim Van Buggenhout)