Ruimtelijke structuur van Vlaanderen

Nog niet zo lang geleden zag Vlaanderen er helemaal anders uit dan nu. Dorpen en steden waren duidelijk te onderscheiden van het platteland. Door allerlei nieuwe economische en culturele invloeden en een gebrek aan ruimtelijke ordening is onze ruimte geŽvolueerd van een netwerk van herkenbare kernen en een gevarieerd Vlaams landschap naar een zeer verspreide bebouwing (meestal met de wagen te bereiken) en een verstedelijking (inbeslagname van landbouwgrond). Als de belangrijkste autowegen met bedrijven en grootwinkels worden afgezoomd en langs elke kleine weg woningen worden gebouwd, dan blijft er van ons typisch Vlaams landschap nog weinig over. Wat rest, zit verborgen achter de bebouwing. Redenen te meer om spaarzaam om te springen met de plaats die we bebouwen.

Hieronder zie je een aantal typische sfeerbeelden van ons versnipperd Vlaams landschap.


Versnipperd Vlaams landschap (Bron)