Oplossingen van onze ruimtelijke

problemen via onze ecowijk


Oplossing 3.2: Het restafval wordt wekelijks opgehaald en papier wordt door de plaatselijke jeugdverenigingen op regelmatige tijdstippen opgehaald. De inzameling van het andere afval is gecentraliseerd en gemeenschappelijk, zoals je kan afleiden uit het plan van onze ecowijk.

Het GFT-afval wordt door de bewoners naar de compostplaats gebracht en in het compost- paviljoen gedeponeerd. Voor glas en PMD wordt er gebruik gemaakt van Molok-containers . We voorzien slechts 1 centrale plaats. Door deze manier van werken dragen we ook ons steentje bij aan het mobiliteitsprobleem en het broeikaseffect.
  • GFT wordt ter plaatse verwerkt en niet naar het containerpark vervoerd.
  • Glas en PMD worden op één centrale plaats verzameld op loopafstand van elk huis en geledigd door een firma.

Afval scheiden (Bron)

Oplossing 3.3: Zoals te zien op het plan van onze ecowijk is er zeer veel open ruimte ten noordwesten van de wijk. Dit is een zeer agrarisch gebied. In de onmiddellijke omgeving planten we een wilgenbos als energieteelt. Daarmee vangen we 2 vliegen in 1 klap: we zorgen voor herbruikbare energie via een gewas dat het aanwezige landschap totaal niet schaadt. Het bos creëert zelfs een meerwaarde aan de omgeving. De houtsnippers worden opgeslagen en gedroogd in de nu al aanwezige loodsen van een fruitbedrijf. Zo geven we een herbestemming aan reeds aanwezige gebouwen en nemen we geen extra ruimte in. Naast dit ruimtebesparende voordeel en de natuurwaarde zijn er nog vele andere voordelen aan dit energiebos.
  • Het wilgenbos sluit direct aan op een voormalig fruitbedrijf, waardoor er beperkte afstanden dienen afgelegd worden door de landbouwvoertuigen.
  • Het ex-fruitbedrijf ligt op amper 1 km van de ecowijk waardoor het transport van de houtsnippers naar de ecowijk heel miniem is.

1/6 - 2/6 - 3/6 - 4/6 - 5/6 - 6/6
06