Oplossingen van onze ruimtelijke

problemen via onze ecowijk


4. Wonen en werken niet afgestemd

We kunnen hiervoor verwijzen naar oplossing 3.1 en oplossing 3.3, maar het toont aan dat wonen en werken wel degelijk op elkaar kunnen afgestemd worden.


5. Natuur en landbouw onder druk door versnippering
††††van de open ruimte

De open ruimte wordt in beslag genomen door verkeersinfrastructuur, woningbouw, recreatiemogelijkheden, stedelijke en economische activiteiten (bedrijven, winkels, industrie). De open ruimte verliest landbouwgrond en natuurgebieden. Echte open ruimte is zeer schaars in Vlaanderen. Ecologisch waardevolle landschappen werden herleid tot geÔsoleerde gebieden: kuststrook, Kempen, natuurreservaten.

In onze ecowijk hebben wij een mooie combinatie van wonen, recreatie en groen Het bedrijventerrein waar we onze ecowijk inplanten, beschikt over een vrij grote groene zone met in het centrum een vijver. Door afval op te ruimen en door wat te snoeien, hebben we dit gebied omgetoverd tot een oase van rust en spel. Het gebied bestaat uit 2 grote delen:
  • een ecologische moestuin,
  • een ontspanningsruimte met een perfecte integratie van natuur, ecologie en recreatie: speeltuin, speelbos, wandelpad rond de vijver met rustbanken, waterzuiveringsinstallatie, compostplaats en kippenhok met groendak.

Plan van onze ecowijk (Jonas Svensson)

We verwijzen naar oplossing 3.3, maar hier volgen nog een aantal andere oplossingen. Ze tonen allen aan dat we zelfs extra groen creŽren.

1/6 - 2/6 - 3/6 - 4/6 - 5/6 - 6/6
07