Oplossingen van onze ruimtelijke

problemen via onze ecowijk


Oplossing 5.1: Op het plan van onze ecowijk zie je twee huizenblokken (huizeneiland 2) die aansluiten op Leirekensroute (autovrij fietspad). Deze huizen zijn voorzien van groendaken. De keuze van groendaken (perfecte dakisolatie) heeft te maken met het feit de ruimte achter Leirekensroute een mooi natuurgebied is. Een groendak heeft geen kunstmatige ‘dakpannen-overgang’ maar een natuurlijke overgang naar het aansluitende landschap. Van integratie gesproken.

Oplossing 5.2: Zoals reeds eerder vermeld is de waterzuivering van de volledige ecowijk gemeenschappelijk. We kiezen voor een KWZI, dit is een kleinschalige waterzuiveringinstallatie. Aangezien we met een plantensysteem werken, leggen we deze KWZI in de ontspanningsruimte aan. We kozen voor een plantenveld omdat het perfect te integreren is in het lokale landschap. Het gezuiverde water komt in de vijver terecht. Er is ook een sloot die het overtollige water afvoert naar de Vuilbeek. Hoe de KWZI, de vijver, de grachten en beken op elkaar aansluiten kan je zien op het plan van onze de ecowijk.


Fietspad (GTIL – Wim Van Buggenhout)


6. Activiteiten niet gegroepeerd

In wat hoger is besproken, is het al duidelijk dat wij verschillende activiteiten en functies in onze ecowijk groeperen en integreren.

1/6 - 2/6 - 3/6 - 4/6 - 5/6 - 6/6
08