Ruimtelijke structuurplannen

In het vorige deel hebben we tal van oplossingen vermeld die wij toepassen in onze ecowijk. Ze tonen aan dat men als individu of als gemeenschap in een ecowijk heel wat zelf kan doen aan de ruimtelijke problemen in Vlaanderen.

Uiteraard probeert de overheid het ruimtegebruik in goede banen te leiden door een oordeelkundige
ruimtelijke ordening na te streven onder de vorm van de ruimtelijke structuurplannen.


Ruimtelijke ordening: een probleem op onze planeet! (Bron)


1/10 - 2/10 - 3/10 - 4/10 - 5/10 - 6/10 - 7/10 - 8/10 - 9/10 - 10/10
09