Ruimtelijke structuurplannen


1. Algemene aanpak van de structuurplanning

Het structuurplan is geen plan, het is een basisdocument dat de visie weergeeft over hoe de overheid met de ruimte wil omgaan voor een zekere planperiode (het huidige loopt tot 2007). De visie van een ruimtelijk structuurplan wordt concreet in Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (RUP), die bestemmingen van het gewestplan kunnen wijzigen op basis van een structuurplan en zo de huidige gewestplannen vervangen.
In dit proces doorloopt de ruimtelijke planning 3 stappen.
  • Het ontwikkelen van een toekomstvisie en denken op lange termijn. Deze visie moet regelmatig hernieuwd en aangepast worden naargelang inzichten en behoeften wijzigen.
  • Het uitvoeren van wat onmiddellijk nodig en realiseerbaar is. Daarbij houdt men rekening met de beschikbare middelen. Dit kan in fasen gebeuren.
  • Het hele proces moet met en vanuit de bevolking gebeuren. Verstaanbare informatie en gesprekken tussen beleid, bevolking en deskundigen zijn noodzakelijk voor een democratische inspraak.


Ruimtelijke structuurplan van de gemeente Staden (Bron)

1/10 - 2/10 - 3/10 - 4/10 - 5/10 - 6/10 - 7/10 - 8/10 - 9/10 - 10/10
10