Ruimtelijke structuurplannen


3. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen heeft als visie ĎVlaanderen, open en stedelijkí. In de gewenste ruimtelijke structuur worden deze principes verder uitgewerkt voor de 4 ruimtelijke gebiedsgehelen in Vlaanderen.

Principe 1: In het buitengebied of landelijke gebieden wil men versnippering tegen gaan.

In onze ecowijk komt op een deels braakliggend terrein een ecowijk met respect voor de oorspronkelijke natuur.
De vijver en het aanwezige bosje worden behouden en omgetoverd tot een grote ontspanningruimte voor alle leeftijds-
categorieŽn (speeltuin, sportvelden, moestuin, wandelen, ...). Door het toepassen van groendaken en het telen van energiegewassen (wilgenbos) geeft de ecowijk zelfs nieuwe impulsen aan natuur en landbouw. Groen en recreatie worden zelfs gecombineerd met wonen. Het initiatief is inbreidend en kernversterkend voor de dorpskern van Steenhuffel die nieuw leven moet ingeblazen worden.

Principe 2: De gebieden voor economische activiteiten moeten geconcentreerd zijn en
een goede locatie vooropstellen.


In onze ecowijk spelen we in op de aanwezigheid van Brouwerij Palm op verschillende fronten:
  • Ideaal zou zijn dat vele werknemers van het bedrijf in onze ecowijk zouden wonen. Dit betekent dat ze te voet naar hun werk kunnen en dat is een directe oplossing voor het mobiliteit- en CO2-probleem.
  • Indien Brouwerij Palm een WKK-installatie zou installeren is dat voordelig voor zowel het bedrijf, de ecowijk en vele ander huizen van Steenhuffel-dorp. Naast de energiebehoeften van het bedrijf zou het ook mogelijk zijn om nog extra woningen van de nodige elektriciteit en warmte te voorzien. Wat dit des te interessanter maakt, is dat het nodige energiebron afkomstig is van het methaangas van de anaŽrobe hoofdzuivering uit het waterzuiveringssysteem.
Dit zorgt voor een perfecte symbiose tussen een bedrijf en onze ecowijk. Het telen van energiegewassen (wilgenbos) in de directe omgeving van de ecowijk is nog een ander voorbeeld. Dit bedrijf schept niet alleen tewerkstelling, maar produceert ook houtsnippers. Deze worden in de ecowijk in bepaalde huizen als brandstof gebruikt. Lokale producten verbouwd door lokale bedrijven en mensen. Voor info verwijzen we naar oplossing 3.3 van het mobiliteitsprobleem.

Kaart RSV (Bron)


1/10 - 2/10 - 3/10 - 4/10 - 5/10 - 6/10 - 7/10 - 8/10 - 9/10 - 10/10
12