Ruimtelijke structuurplannen


4. Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB)

Op de 5 kernprincipes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant kunnen wij in meer of mindere mate inspelen met onze ecowijk.

Kernprincipe 1: Herwaardering van het fysisch systeem zoals ruimte geven aan overstromingsgebieden en waterlopen aanwenden als drager voor open ruimte.

Steenhuffel is een zeer kwetsbaar overstromingsgebied. De gemeente Londerzeel wil een aantal gecontroleerde overstromingsgebieden (in de Robroekstraat: 3 km ten zuiden van onze ecowijk, de Vuilbeek stroomopwaarts). Wij bieden hiervoor een lokale oplossing. De door ons toegepaste en gecontroleerde (buffering en vertraagde infiltratie) waterafvoer is een zeer belangrijk punt in onze ecowijk. We verwijzen naar: Kernprincipe 2: Mobiliteit als sturend gegeven.

We verwijzen naar het mobiliteitsprobleem.

Kernprincipe 3: Een centrumpositie met Brussel (aanwenden van de positieve troeven
van Brussel).


Door een vlotte verbinding van de ecowijk met Brussel (bus) of de trein (3 km fietsen) kunnen mensen van de ecowijk gebruik maken van onze hoofdstad als aantrekkingspool voor zeer uiteenlopende redenen
(recreatie, tewerkstelling, ..).


gewenste ruimtelijke structuur Vlaams-Brabant (Bron)
Klik op de foto voor een uitvergrote versie

1/10 - 2/10 - 3/10 - 4/10 - 5/10 - 6/10 - 7/10 - 8/10 - 9/10 - 10/10
14