Ruimtelijke structuurplannen


Kernprincipe 4: De Vlaamse Ruit biedt een duidelijke structuur wat leidt tot een gedifferentieerd beleid:
  • deel binnen de Vlaamse Ruit: opvang van bevolkingsgroei en economische activiteiten,
  • deel buiten de Vlaamse Ruit: landelijk karakter behouden.

Kernprincipe 5: Vlaams-Brabant is een provincie met diverse stedelijke kernen. Het grootste gedeelte van de bijkomende woningen, bedrijventerreinen moet hier plaatsvinden. Er moet een concentratie en bundeling zijn van wonen, werken en recreatie.

Steenhuffel is een dorpskern in Londerzeel die omgeven is door een zeer landelijke omgeving. Door een her-
bestemming te geven aan het deels braakliggend terrein verkrijgen we een mooie combinatie van groen, recreatie en wonen. Het initiatief is inbreidend en kernversterkend voor de dorpskern van Steenhuffel die nieuw leven moet ingeblazen worden. Bovendien profiteren we van de aansluiting van Brouwerij Palm aan onze ecowijk.

Het zorgt voor plaatselijke tewerkstelling, maar ook voor energie uit de WKK en waterzuivering van het bedrijf
(zie principe 2 van het RSV). Daarnaast geven we een herbestemming aan een fruitbedrijf. We telen namelijk energiegewassen (wilgenbos) in de directe omgeving van de ecowijk. Het bedrijf schept niet alleen tewerkstelling, maar produceert ook houtsnippers. Deze worden in de ecowijk in bepaalde huizen als brandstof gebruikt. Lokale producten worden verbouwd door lokale bedrijven en mensen.

Voor informatie verwijzen we naar ‘oplossing 3.3’ van het mobiliteitsprobleem.


Bebouwde ruimte Vlaams-Brabant (Bron)
Klik op de foto voor een uitvergrote versie

1/10 - 2/10 - 3/10 - 4/10 - 5/10 - 6/10 - 7/10 - 8/10 - 9/10 - 10/10
15