Ruimtelijke structuurplannen


Principe 2: Door de heraanleg van het centrum en het kerkplein van Steenhuffel, samen met de herinrichting van deze oude bedrijvenruimte, wil het gemeentelijk structuurplan van Londerzeel nieuwe impulsen geven aan de dorpskern van Steenhuffel.

Onze ecowijk heeft voor de dorpskern van Steenhuffel enkele sterke troeven:
  • kernversterkend,
  • inbreidingsgericht,
  • ter vervanging van deels braakliggende grond.
Bovendien is het ook een sociale wijk, waar veel gemeenschappelijke voorzieningen zijn, zoals een parkeergarage, waterzuivering, een ontspanningsruimte en sommige energiebronnen. Van de inwoners wordt wel enig ecologisch engagement verwacht zoals voor de centrale en gemeenschappelijke afval-inzamelplaats. Het wegdragen van GFT-afval naar de gemeenschappelijke compostplaats kan wel het sociaal contact tussen de inwoners bevorderen of het spelen van de kinderen in het speelbos.

Daarnaast ‘palmen’ we ook ‘Brouwerij Palm’ in om het methaangas dat vrijkomt bij de anaërobe hoofdzuivering uit het waterzuiveringssysteem te gebruiken als brandstof van een warmtekrachtkoppelinginstallatie. We geven ook een herbestemming aan de loodsen van een fruitbedrijf. Hier kunnen houtsnippers opgeslagen en gedroogd worden. Hierdoor nemen we geen extra ruimte in. De houtsnippers wordt geteeld in het omliggende land en de landbouwer heeft verzekerde afzet van zijn landbouwproducten als biomassabrandstof in de ecowijk.


gewenste ruimtelijke structuur Londerzeel (Bron)
Klik op de foto voor een volledige en uitvergrote versie

1/10 - 2/10 - 3/10 - 4/10 - 5/10 - 6/10 - 7/10 - 8/10 - 9/10 - 10/10
17