Voorbereiding voor 6IW

(september tot december)


Tweedaagse Ecowijken in Nederland en België

Het educatief wandelpad te Herenthout
Het educatief wandelpad is een initiatief van de sociale bouwmaatschappij C.V. Zonnige Kempen, de gemeente Herenthout en de provincie Antwerpen. Het wandelpad loopt dwars door Herenthout en heeft als doel in anderhalf uur de wandelaars kennis te laten maken met verschillende soorten van sociale huisvesting, de grote hoeveelheid groen in Herenthout en pilootprojecten met de mini-WKK, zonne-energie, kleinschalige waterzuivering en andere duurzaamheidsitems. Doorheen het traject krijgt de wandelaar een overzicht van sociale huisvestingsprojecten op beperkte oppervlakte met als kenmerken: ecologisch en energiezuinig bouwen, inbreiding in de kern, basisnormwoningen en vermenging van huur- en koopwoningen.


(Bron: GTIL – Wim Van Buggenhout)(Bron: GTIL – Wim Van Buggenhout)(Bron: GTIL – Wim Van Buggenhout)(Bron: GTIL – Wim Van Buggenhout)


1/12 - 2/12 - 3/12 - 4/12 - 5/12 - 6/12 - 7/12 - 8/12 - 9/12 - 10/12 - 11/12 - 12/12