Samenstelling van de ecowijk door 6IW

In gezamelijk overleg hebben wij onze ecowijk structuur gegeven en dit op gefundeerde wijze:

op basis van vergaarde kennis over de bezochte ecowijken, duurzame huizen en de know how van 2 architecten, vanuit de invalshoek van elke individuele leerling zijn ge´ntegreerde proef, volgens de principes van duurzaam en ecologisch leven, rekening houdend met de plaatselijke ruimtelijke ordening.

(Bron: De Morgen)

Met een wetenschappelijk onderbouwde ondernemingszin hebben alle leerlingen uiting kunnen geven aan hun creativiteit rekening houdend met de visie van de klasgenoten.

Op deze wijze hebben we het plan van onze ecowijk ingekleurd eind december. Maar tot einde maart is dit een dynamisch gebeuren geweest door allerlei nieuwe inzichten. Eind december hebben we ook de flowchart van
de CD-ROM vastgelegd, maar ook deze is onderhevig geweest aan veranderingen.


(Bron: GTIL - Jonas Svensson)