Palmares

Klimaatkampioenschap

Regionaal Landschap Zenne Zuun & Zonien Op 10 mei 2007 werden we uitgeroepen tot Klimaatkampioen op een wedstrijd ‘In de weer voor het klimaat’, georganiseerd door het Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën (RLZZZ). Het RLZZZ werkt acties uit rond bewustwording en lanceerde tijdens het schooljaar 2006-2007 ‘In de WEER voor het KLIMAAT’, een grote klimaatwedstrijd voor scholen in Vlaams-Brabant. De actie was gericht naar jongeren van de derde graad middelbaar onderwijs. Zij kregen de kans om een ‘KLIMAAT team’ te vormen en een ‘KLIMAAT kit’ – dat is een educatief pakket - uit te bouwen rond “klimaatverandering , duurzame ontwikkeling en ruimtelijke ordening”. Hiermee konden ze meedingen naar de titel van ‘KLIMAAT kampioen’ tijdens het grote slotevenement: de ‘KLIMAAT happening’.
Ijssculptuur Klimaatwedstrijd eskimo
Radio 2 doet ook mee
De was een spannende finale, maar wij scoorden op alle onderdelen het best: het voorbereidende werkverslag, onze stro-stand met demonstratie op de KlimXpo en tenslotte de presentatie en verdediging op het grote podium met Tante Kaat als moderator.

De stand uit strooi Voorstelling van het project
Kris Peeters en Tante Kaat De jury op het podium

De KLIMAATraad die ons tot KlIMAATkampioen verkozen is niet zomaar een jury: Margaretha Guidone, Tom Cornu van de Klimaatcoalitie, Nicole Van Lipzig, professor Klimatologie KUL, Luc Debontridder, Sybille De Coo voor De Morgen, Stef Boogaerts en Annemie Vanwinckel van Radio 2, Bram Claeys voor BBL, Philippe Moreau voor MOS, Jozef Thijs voor VLA, Christy Vanfraechem voor CVN, Leen Van Gijsel voor GREEN Belgium, Jan Verroken voor Regionale Landschap Dijleland en Martine Couvreur voor Regionaal Landschap Groene Corridor.

De jury screent de klimaatkits De klimaatkampioen poseert voor de pers

Bruno Tobback opende Klimaathappening, maar wij kregen een speciale KLIMAATtrofee overhandigd door Vlaams minister Kris Peeters. De toekomst van de winnende Kit werd verzekerd door een link naar de website van ‘Kleur Bekennen’. Bovendien kregen we een uitstap in de Westhoek cadeau: de Zonneroute zet een stap verder in de sensibilisering… Op de ecoboot Isera maakten we kennis met toepasbare ecotechnologie. Met zonnefietsen verkenden we de IJzerstreek op zoek naar staaltjes van duurzame ontwikkeling: waterzuivering d.m.v. rietvelden, een authentieke windmolen met biograan, een energiearme woning… Glazen trofee: 'De aarde in de hand'

De gids geeft wat uitleg Knots gekke groepsfoto!

De wedstrijd kadert in een Europees project rond klimaatverandering: Interreg III B- Espace, waarvan RLZZZ deel uit maakt. Het project Espace wil het grote publiek en beleidsmakers aantonen dat anticiperen op klimaatverandering noodzakelijk is en dat op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau in RUIMTELIJKE ORDENING rekening moet gehouden worden met de gevolgen van klimaatverandering. Heel wat Europese partners binnen dit project testen nieuwe maatregelen tegen wateroverlast uit in voorbeeldprojecten.

Persfoto van heel het team


1/3 - 2/3 - 3/3