Titel:  Inleidende foto's 'Ruimtelijke ordening'
Bron:  DE KOEVOET, augustus 1995, n° 100